Logo en huisstijl

Volgens Wikipedia is grafische vormgeving "het visueel vormgeven van ideeën in verschillende media, met als doel om mensen iets mee te delen. Dit vereist de inzet van zowel artistieke als technische vaardigheden. Bij grafische vormgeving wordt zowel visuele expressie als creativiteit nagestreefd in de presentatie van tekst en afbeeldingen".

En dat is precies waar wij voor staan: uw boodschap neerzetten met passende creativiteit.

Webbing4All biedt u grafische oplossingen voor zowel online als offline communicatie. Of het nu gaat om uw website Of om vernieuwing van uw logo of huisstijl, in alle gevallen denken wij graag met u mee. Onze voorstellen sluiten altijd nauw aan bij uw eisen en wensen en zijn altijd vrijblijvend van aard.

Na opdrachtverstrekking worden onze grafische bestanden (indien van toepassing) opgeleverd in formaten die gebruikelijk zijn in de drukwerkindustrie. Zo bent u altijd verzekerd van topkwaliteit!

Webdesign

Het maken van een website bestaat uit diverse fasen: er moet een goed en passend grafisch concept liggen en daarnaast moeten bezoekers uw website kunnen begrijpen. Een goede opzet van uw website is daarom essentieel. Een duidelijke en alleszeggende menustructuur is hierbij onontbeerlijk. Iedereen die uw website bezoekt moet in één oogopslag zien welke diensten uw bedrijf biedt en waar ze alle informatie kunnen vinden.

Indien u zelf nog geen ideeën heeft over hoe uw website eruit moet zien, bieden wij u een helpende hand. Door duidelijk uw eisen en wensen in kaart te brengen, wordt een leidraad opgesteld op basis waarvan een grafisch en technisch ontwerp wordt vormgegeven. Door samen met u kort op de bal te spelen in dit initiële traject, wordt gericht een passend grafisch en functioneel ontwerp voor u gerealiseerd.

Web restyling

Technieken gaan snel en zeker op internet. Wat begon met een mooi ontwerp en een goed werkende website, kan door tal van factoren teniet worden gedaan. Denk hierbij aan nieuwe browsers of browserversies, nieuwe internettechnieken, etc. Uw website kan zelfs tegen u gaan werken omdat bepaalde functionaliteit niet meer past binnen het huidige internettijdperk.

Het kan ook zijn dat u ooit gestart bent met een website maar deze nooit verder heeft uitontwikkeld. Ook dan kan het zomaar zijn dat u uzelf buiten spel zet omdat bezoekers tegen een incomplete, niet goed functionerende website aanlopen. Of wellicht heeft u een goed functionerende website maar bent u een verfrissing toe?

Laten we u gerust stellen. U bent niet de enige die hier tegenaan loopt en de oplossing is nabij! Verschillende klanten van Webbing4All hebben al eerder met dit bijltje gehakt en ons in de arm genomen om de website te restylen. Voor een website restyling volgen we dezelfde aanpak als bij de ontwikkeling van een website. Samen met u kijken we nog eens goed naar uw bedrijfs- en marketingdoelstellingen en kiezen daarbij de meest geschikte toepassingen.

Web applicaties

Een webapplicatie is een programma dat op een webserver draait en via een webbrowser wordt benaderd. Zo'n applicatie maakt gebruik van brongegevens op een webserver, veelal een database.

Een goed voorbeeld van een webapplicatie is een content management systeem (CMS). Indien u zelf de inhoud op uw website wilt wijzigen zonder tussenkomst van een webdesigner, kan dat door de inzet van CMS. Hiermee kunt u snel en eenvoudig de inhoud van uw website wijzigen zoals tekst en foto's. Snel, simpel en goedkoop!

Bent u op zoek naar een specifieke invulling van automatisering waarbij gegevensuitwisseling een belangrijke rol speelt? En biedt de huidige markt aan standaard applicaties niet datgene waar u naar op zoek bent? Of is het voor u gewoon budgettair onverantwoord een dergelijke software-aanschaf te realiseren? Ook in deze gevallen kunnen wij u hierin ondersteunen. Wij maken maatwerk voor u betaalbaar!

Web hosting

Webbing4All biedt u de mogelijkheid om de hosting te verzorgen van uw website. Dit houdt concreet in dat wij uw webpagina's technisch beheren om ervoor te zorgen dat alle informatie, afbeeldingen en andere inhoud toegankelijk is en blijft via uw website.

Afhankelijk van uw wensen kunnen we de periode en de aard van de hosting vastleggen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Web marketing

Een website is een marketing instrument met een ongekend bereik. Echter, hoe je een website het meest effectief inzet als marketing instrument is afhankelijk van uw product of dienst, de inhoud en technische mogelijkheden (webshop, aanmeldingsformulieren, e.d.)

Wat vaak vergeten wordt, is uw website zelf als product. U zet uw product pas goed in de markt als uw website goed in de markt staat. Bezoekers moeten u kunnen vinden en vaak zijn goede hyperlinks als wegwijzers van het internet de sleutel tot een succes.

Maar webmarketing is meer: zoekmachineoptimalisatie, reclamebanners, emailmarketing, etc. Het gebruik van bezoekersinformatie door het tracken van uw website levert vaak interessante gegevens op. Uit welke regio komen mijn bezoekers, waar kijkt men naar, hoe lang bezoekt men de website? Tal van vragen waarop u relatief eenvoudig een antwoord kunt krijgen die u helpen om nog beter marketing te bedrijven.

Wij leggen u graag uit welke mogelijkheden er zijn voor uw bedrijf.

Animaties

Heeft u behoefte aan wat meer dynamiek op uw website? Ervaar dan het gebruik van een banner. Hiermee kunt u de aandacht vestigen op een specifieke actie of gebeurtenis.

Meestal wordt er gebruik gemaakt van een standaardmaatvoering. Uiteraard kunnen we ook een maatvoering aanbieden die beter aansluit op uw communicatie-uiting. Heeft u speciale wensen? Een quiz, een spel, etc? Ook daarmee kunnen we u van dienst zijn.

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer.

Bepalingen vooraf:

- de website: Onder website wordt verstaan alle webpagina's waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het domein www.webbing4al.nl en www.webbing4al.com; Een webpagina is elke pagina van deze website met een hyperlink naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden;

-het gebruik: alle denkbare handelingen zoals het opvragen, bekijken, raadplegen, (be)luisteren, invullen van formulieren en verzenden van formulieren;

- de gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die de pagina gebruikt (bezoekt);

- de content: alle in de website aanwezige inhoud zoals bijvoorbeeld teksten, hyperlinks, afbeeldingen, geluids- en video-fragmenten;

- het bedrijf: Webbing4All, KVK nr. 141280100000;

- misbruik: het is niet toegestaan om a) de website (of delen hiervan) te kopiëren waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om het bedrijf schade toe te brengen b) onder een andere domeinnaam online te plaatsen c) e-mail adressen of andere contactgegevens van de website te gebruiken voor bijvoorbeeld spam. Verder valt onder dit punt elke andere vorm van misbruik die niet hierboven is beschreven, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet, onder misbruik.

Voorwaarden

Het bedrijf draagt zorg voor het plaatsen en up to date houden van de inhoud van deze website. Desalniettemin is het bedrijf niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;

Het bedrijf is niet aansprakelijkheid voor (dreigende) schade voortvloeiend uit het gebruik van de website of in enig ander opzicht verband houdend met het gebruik van de website, alsmede voortvloeiend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina's van) de website te kunnen raadplegen;

De gebruiker vrijwaart het bedrijf van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook;

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment de inhoud van de website te wijzigen;

Het bedrijf behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is het bedrijf niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;

Een hyperlink naar een dergelijke andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks die niet onder haar beheer vallen. Hieronder vallen tevens alle informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn;

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf is het maken van een hyperlink naar deze website niet toegestaan.

Overige informatie

Voor vragen over deze disclaimer of de website, dient u zich te richten tot Webbing4All.

Disclaimer | Webbing4All 2013 | Odamolenstraat 6 6002 BR Weert 06-40870094 | info@webbing4all.nl | Privacy